Приватне акціонерне товариство "Фондова біржа "Перспектива"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  2011рік 10% 12.10.2011


Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа «Перспектива» повідомляє, що 12.10.2011 р. від депозитарію ПАТ «Національний депозитарій України» (ліцензія АВ № 581322 від 19.09.2006 р.) був отриманий зведений обліковий реєстр власників цінних паперів ПАТ «ФБ «Перспектива» (далі – Товариство). Пакет власника акцій Публічного акціонерного товариства «Дом-Інвест»  (код за ЄДРПОУ 34497042, м.Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30) складав 87,7277% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням придбаних акцій, пакет власника акцій ПАТ «Дом-Інвест»  складає  4 386 884 882 (чотири мільярди триста вісімдесят шість мільйонів вісімсот вісімдесят чотири тисячі вісімсот вісімдесят дві) штуки простих іменних акцій, що становить 87,7377% голосуючих акцій Товариства.

ProEmitent.INFO